Children take a bath in fountain on Le Loi- Nguyen Hue roundabout 1967
Trẻ em tắm trong đài phun nước ở bùng binh Lê Lợi và Nguyễn Huệ 1967