Tonkin- Pho Hang Buom- Ha Noi 1949
Bắc Kì- Phố Hàng Buồm- Hà Nội 1949

Somewhere in Cho Lon- Saigon 1958
Hongkong bên hông Chợ Lớn 1958

Bien Hoa happy children- 1969
Những đưa trẻ hạnh phúc ở Biên Hòa- 1969

Barber shop on Phan Thanh Gian street now is Dien Bien Phu- Saigon 1968
Tiệm hớt tóc trên đường Phan Thanh Giản nay là Điện Biên Phủ- Sài Gòn 1968


Somewhere in center of Saigon 1967Một con đường ở trung tâm Sài Gòn 1967

Somewhere in center of Saigon 1967
Một con đường ở trung tâm Sài Gòn 1967

Dong Khanh street 1970-1971 now is Tran Hung Dao B street
Đường Đồng Khánh năm 1970-1971 nay là đường Trần Hưng Đạo B

Tu Do- Nguyen Van Hinh- Crossroads 1965 is now Dong Khoi- Mac Thi Buoi- Crossroads
Ngã tư Tự Do- Nguyễn Văn Hinh 1965 nay là Đồng Khởi- Mạc Thị Bưởi

Wakeboarding on Saigon river 1965-1967
Lướt sóng trên sông SàI Gòn khoảng năm 1965-1967

Tong Doc Phuong street 1969 now is Chau Van Liem district 5  
Đường Tổng Đốc Phương 1696, nay là Châu Văn Liêm quận 5

Le Loi boulevard 1969
Đại lộ Lê Lợi 1969